МАРКЕТИНГ С ОБЯВИ

ОБЯВИ Обяви да се използват като маркетингов инструмент? Да може и през последните години, това е практика. Тук трябва да се направи едно уточнение. Обяви е общо наименование за различни по тип обяви и няма да е коректно да говорим за маркетинг … Continue reading

Share